Jak zmienić adres IP serwera DNS? - IP

Jak zmienić adres IP serwera DNS?

Co to jest adres IP serwera DNS?

Adres IP serwera DNS to unikalny identyfikator przypisany do serwera, który przetwarza żądania dotyczące rozwiązywania nazw domenowych na adresy IP.

Serwer DNS pełni kluczową rolę w procesie przekształcania zrozumiałych dla ludzi adresów internetowych na numery IP, które są zrozumiałe dla komputerów.

Jakie są korzyści z zmiany adresu IP serwera DNS?

Zmiana adresu IP serwera DNS może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Szybsze ładowanie stron internetowych
 • Poprawa bezpieczeństwa i prywatności
 • Dostęp do zablokowanych lub ograniczonych treści
 • Możliwość korzystania z niestandardowych ustawień DNS
 • Eliminacja problemów z dostępem do niektórych witryn internetowych

Jak zmienić adres IP serwera DNS?

Aby zmienić adres IP serwera DNS, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Panel sterowania.
 2. Wybierz „Sieć i Internet”.
 3. Kliknij „Centrum sieci i udostępniania”.
 4. Wybierz aktywne połączenie sieciowe.
 5. Kliknij „Właściwości”.

Jakie są popularne serwery DNS?

Istnieje wiele popularnych serwerów DNS, które można wybrać.

Oto kilka z nich:

 • Google Public DNS
 • OpenDNS
 • Cloudflare DNS
 • Quad9
 • Norton ConnectSafe

Jak zmienić adres IP serwera DNS na Windows?

Aby zmienić adres IP serwera DNS na systemie Windows, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Otwórz Panel sterowania

Aby otworzyć Panel sterowania, kliknij przycisk „Start” i wpisz „Panel sterowania” w polu wyszukiwania.

Następnie kliknij ikonę „Panel sterowania”, aby otworzyć go.

Krok 2: Wybierz Sieć i Internet

W Panelu sterowania znajdź sekcję „Sieć i Internet” i kliknij na nią, aby przejść do kolejnego kroku.

Krok 3: Kliknij Centrum sieci i udostępniania

W sekcji „Sieć i Internet” znajdź opcję „Centrum sieci i udostępniania” i kliknij na nią, aby otworzyć centrum.

Krok 4: Wybierz aktywne połączenie sieciowe

W Centrum sieci i udostępniania znajdź aktywne połączenie sieciowe, z którego chcesz zmienić adres IP serwera DNS.

Kliknij na nazwę połączenia, aby przejść do kolejnego kroku.

Krok 5: Kliknij Właściwości

W oknie aktywnego połączenia sieciowego znajdź przycisk „Właściwości” i kliknij na niego, aby otworzyć okno właściwości.

Krok 6: Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

W oknie właściwości znajdź protokół „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” i zaznacz go.

Następnie kliknij przycisk „Właściwości”, aby przejść do kolejnego kroku.

Krok 7: Wybierz Użyj następujących adresów serwerów DNS

W oknie właściwości protokołu Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) znajdź opcję „Użyj następujących adresów serwerów DNS” i zaznacz ją.

Następnie wprowadź adresy IP serwerów DNS, które chcesz używać.

Krok 8: Kliknij OK i zastosuj zmiany

Po wprowadzeniu adresów IP serwerów DNS kliknij przycisk „OK”, a następnie zastosuj zmiany, klikając przycisk „Zastosuj”.

Jak zmienić adres IP serwera DNS na Macu?

Aby zmienić adres IP serwera DNS na komputerze Mac, wykonaj poniższe kroki:

Krok 1: Otwórz Preferencje systemowe

Kliknij na ikonę „Apple” w lewym górnym rogu ekranu i wybierz opcję „Preferencje systemowe” z menu rozwijanego.

Krok 2: Wybierz Sieć

W oknie Preferencji systemowych znajdź ikonę „Sieć” i kliknij na nią, aby przejść do kolejnego kroku.

Krok 3: Wybierz aktywne połączenie sieciowe

W oknie Sieć znajdź aktywne połączenie sieciowe, z którego chcesz zmienić adres IP serwera DNS.

Kliknij na nazwę połączenia, aby przejść do kolejnego kroku.

Krok 4: Kliknij Zaawansowane

W oknie aktywnego połączenia sieciowego znajdź przycisk „Zaawansowane” i kliknij na niego, aby otworzyć okno zaawansowanych ustawień.

Krok 5: Przejdź do zakładki DNS

W oknie zaawansowanych ustawień kliknij na zakładkę „DNS”, aby przejść do sekcji dotyczącej serwerów DNS.

Krok 6: Dodaj lub usuń adresy IP serwerów DNS

W sekcji DNS możesz dodać lub usunąć adresy IP serwerów DNS.

Kliknij przycisk „+” lub „-” i wprowadź odpowiednie adresy IP.

Krok 7: Kliknij OK i zastosuj zmiany

Po wprowadzeniu adresów IP serwerów DNS kliknij przycisk „OK”, a następnie zastosuj zmiany, klikając przycisk „Zastosuj”.

Jak sprawdzić, czy zmiana adresu IP serwera DNS zadziałała?

Aby sprawdzić, czy zmiana adresu IP serwera DNS zadziałała poprawnie, wykonaj poniższe kroki:

Krok 1: Otwórz wiersz poleceń

Na systemie Windows kliknij przycisk „Start”, wpisz „cmd” w polu wyszukiwania i otwórz program „Wiersz poleceń”.

Na komputerze Mac otwórz „Terminal” z folderu „Programy”.

Krok 2: Wprowadź polecenie ping

W wierszu poleceń lub Terminalu wprowadź polecenie „ping nazwadomeny.pl”, gdzie „nazwadomeny.pl” to nazwa domeny, którą chcesz sprawdzić.

Krok 3: Sprawdź odpowiedzi

Po wprowadzeniu polecenia „ping” otrzymasz odpowiedzi od serwera DNS.

Jeśli otrzymujesz odpowiedzi, oznacza to, że zmiana adresu IP serwera DNS zadziałała poprawnie.

Podsumowanie

Zmiana adresu IP serwera DNS może przynieść wiele korzyści, takich jak szybsze ładowanie stron internetowych, poprawa bezpieczeństwa i prywatności, dostęp do zablokowanych treści oraz możliwość korzystania z niestandardowych ustawień DNS.

Aby zmienić adres IP serwera DNS na systemie Windows, otwórz Panel sterowania, wybierz „Sieć i Internet”, kliknij „Centrum sieci i udostępniania”, wybierz aktywne połączenie sieciowe, kliknij „Właściwości” i wprowadź nowe adresy IP serwerów DNS.

Na komputerze Mac otwórz Preferencje systemowe, wybierz „Sieć”, kliknij aktywne połączenie sieciowe, kliknij „Zaawansowane”, przejdź do zakładki „DNS” i dodaj lub usuń adresy IP serwerów DNS.

Aby sprawdzić, czy zmiana zadziałała, otwórz wiersz poleceń lub Terminal i wprowadź polecenie „ping nazwadomeny.pl”.

Jaka jest Twoja największa obawa związana z korzystaniem z Internetu?

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

IP ikona bezpieczeństwo w sieci

Prywatność

Prywatność

IP ikona prywatność w sieci

Dostęp

Dostęp

IP ikona dostęp w sieci

Podobne artykuły

Kategorie